Escape to the illusion
Escape to the illusion
Escape to the illusion
Gallery

Reception

Roukh Cuisine

Vegetable Garden

Saltwater Pool

Open Living room

Ambience

การผสมผสานระหว่างความหรูหราละความยั่งยืน

โรงแรมรุกข์คีรี เขาใหญ่ ที่พักวิลล่าเขาใหญ่ ที่จะเชื่อมโยงธรรมชาติและการใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน รักและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพักผ่อนเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ไม่ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามและมีคุณค่า อีกทั้งส่งเสริมการลด-ละ-เลิกการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง (reduce single use plastic) เพื่อคืนรอยยิ้มให้โลก

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมต่างๆ